RUBY’DE KOŞULLAR VE DÖNGÜLER

  En son ki yazımızda koşullara giriş yapmıştık, şimdi ‘unless-else’ yapısı ile devam edelim. 😉

unless – else

  ‘if-else’ yapısı için koşulun doğru(true) olması takdirde if bloğunda bulunan kodlar geçerli oluyordu.

  Diyelim ki ‘if’ yapısında ki koşulun yanlış(false) olmasını istiyoruz; bunun için ‘not’ veya ‘!’ ifadesi kullanmak yerine Ruby bize bir kullanım şekli sunuyor bu da ‘unless-else’ yapısı. Hemen bir örnek ile açıklayalım. 😎


  📜 BİLGİ:

if-else yapısını tek satıra indirgeyerek ‘ternary (üçlü) operatör
(R
uby’de Operatörler yazımın bilgi kutusu kısmında değinmiştim)‘ yapısı ile yazabiliriz.

  when – case 

  Peki elimizde kontrol edilmesi çok sayıda koşulumuz varsa bu sefer de ‘case-when’ yapısını kullanmak daha uygun olur.

  Ruby’de case-when yapısı çok güçlü bir yapıdır. Karşılaştırma yaparken ‘when’ satırındaki karşılaştırma ‘===’ metodu ile yapılıyor olması güçlü olmasının sebeplerindendir.

  while – until

  Şimdi de ‘while-until’ yapısından bahsedelim. Tıpkı ‘if-else’ ve ‘unless-else’ yapılarının aralarında olan zıtlık while-until yapında da vardır

while’ döngüsünde koşul doğru olana kadar döngü dönmeye devam eder, verilen koşul belli aralıklar ile arttırılır. 

⚠️ Eğer koşul değeri arttırılmazsa döngü sonsuz döngüye girer.

until ‘ döngüsü, ‘while’ döngüsüyle yazım tarzı olarak birebir aynıdır. Fakat tam tersi şekilde çalışır.

for

‘for’ döngüsü genellikle her programlama dilinde kullanılır. Fakat Ruby dilinde pek tercih edilmez. 😶

  📜 BİLGİ:

‘break’ anahtar kelimesi bulunduğu döngüyü sonlandırmak için kullanılır.

Koşullar ve döngüler konumuz buraya kadardı. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Geri dönüşlerinizi bekliyorum. 😊

http://www.java2s.com/example/ruby-book/ruby.html

https://github.com/sbagdat

https://ruby-doc.org

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seven − one =